Konta bankowe Drukuj artykuł

Od 1.01.2021r obowiązują nowe numery kont bankowych:

(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych)

w banku NBP 0/0 Olsztyn


37 1010 0055 1273 0051 0300 0001 – Wydział I Cywilny
10 1010 0055 1273 0051 0300 0002 – Wydział II Karny
80 1010 0055 1273 0051 0300 0003 – Wydział III Rodzinny i Nieletnich
53 1010 0055 1273 0051 0300 0004 – Wydział IV Pracy
26 1010 0055 1273 0051 0300 0005 – Wydział V Ksiąg Wieczystych


64 1010 0055 1273 0051 0300 0000 – Sąd Funkcjonalny w Kętrzynie NBP 0/0 Olsztyn


Rachunek sum na zlecenie            (zaliczki wnoszone przez strony)


BGK O/Olsztyn
30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

Rachunek depozytów                    (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn:
32 1130 1017 0021 1002 4190 0004 Waluta PLN
05 1130 1017 0021 1002 4190 0005 Waluta USD
86 1130 1017 0021 1002 4190 0002 Waluta EUR
16 1130 1017 0021 1002 4190 0001 Waluta CHF
59 1130 1017 0021 1002 4190 0003 Waluta GBP


Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej        (nawiązki, świadczenia pieniężne)

BGK O/Olsztyn
95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

 

---------------------------------------------------------------------------------