Zapewnienie literatury fachowej i publikacji Drukuj artykuł

Cel – zapewnienie literatury fachowej i publikacji.

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe czytelników biblioteki.

 2. Przetwarzamy dane dotyczące naszych dostawców i dane osobowe osób reprezentujących dostawców.

Czytelnicy biblioteki

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania,  numer telefonu i adres e-mail.

  Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań.

 

 

Skąd mamy dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

 

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnianie literatury fachowej i publikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 

 • Dane osobowe nie są udostępniane, służą sprawom administracyjnym i statystycznym (pozbawionych danych identyfikujących osoby fizyczne) Sądu Okręgowego w Olsztynie. W przypadku dokonania wpłaty w kasie Sądu Okręgowego w Olsztynie, dane osobowe Czytelnika zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznemu obsługującego Kasę Sądu Okręgowego w Olsztynie;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres korzystania z zasobów Biblioteki Fachowej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Po cofnięciu przez Panią/Pana wyrażonej zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Czy podanie danych jest wymagane?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym brak ich podania uniemożliwia korzystanie przez Panią/Pana z zasobów Biblioteki Fachowej Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Nasi dostawcy oraz osoby reprezentujące dostawców

Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe: wystawca faktury, adres, telefon, NIP, REGON, nazwa banku i numer konta bankowego, imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę.

  Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań.

  Skąd mamy dane osobowe?

   

  Dane dotyczące dostawcy i osoby reprezentującej go mamy bezpośrednio od dostawcy.

  W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

   

  Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnianie literatury fachowej i publikacji. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

  Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

   

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

  Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

   

  Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

  Czy podanie danych jest wymagane?

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich podania uniemożliwia opłacenie faktury/rachunku.

  Podanie innych danych jest dobrowolne, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wiązać się to będzie z usunięciem danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.