Majątek Drukuj artykuł

Na majątek Sądu Rejonowego w Kętrzynie składa się:
Nieruchomość położona w Kętrzynie przy ulicy Sikorskiego 66, w którym mieści się siedziba Sądu.

Właścicielem budynku jest Skarb Państwa.

Wyposażenie budynku: w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.