Strona główna Aktualności Zakupione i niewykorzystane E-znaki
Zakupione i niewykorzystane E-znaki PDF Drukuj artykuł

Informacja w sprawie zakupionych i nie wykorzystanych e-znaków

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398. 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ww ustawy, Sąd Rejonowy  w Kętrzynie informuje, że nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie, z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

                Ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidulanie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.