Strona główna
Monitoring wizyjny PDF Drukuj artykuł

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM W SĄDZIE REJONOWYM w KĘTRZYNIE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie  z siedzibą przy ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn.

2. System nie rejestruje dźwięku.

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:

- wejście główne / schody od strony chodnika

- wejście główne / bramka detekcyjna

- ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku

- 2 parkingi służbowe

- zewnętrzne ściany budynku

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Kętrzynie  z siedzibą przy ul. Sikorskiego 66 11-400 Kętrzyn.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

c) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

e) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 1 miesiąca.

f) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

g) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.