Strona główna
Klauzula informacyjna PDF Drukuj artykuł

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej

Realizując obowiązek wynikający z art.  175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1i 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) informuję, że:

  1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art.175 da, 175 db, ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), jest:

           Sąd Rejonowy w Kętrzynie, a w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

           Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie,

           Dyrektor Sądu Rejonowego w Kętrzynie oraz

           Minister Sprawiedliwości wg realizowanych zadań,

           odpowiednio z siedzibą : Sąd Rejonowy w Kętrzynie ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn,

           oraz Minister Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, na adres e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie przebiegu i realizacji postępowania przed sądem, przetwarzane będą na podstawie  przepisów szczególnych,   oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO, w celu:        

            - obsługi toczącego się postępowania sądowego,

            - rejestracji spraw w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe,

            - prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w systemach teleinformatycznych do tego służących.

       4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

       5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.

       6.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Olsztynie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie, narusza obowiązujące przepisy.

       7.  Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości nad Sądem Rejonowym w Kętrzynie sprawują prezesi Sądu Okręgowego w Olsztynie i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

       8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

       9.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

      10.Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z wymogów  i zobowiązań prawnych.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.