Strona główna
Zapewnienie obsługi prawnej i medialnej PDF Drukuj artykuł

Cel – zapewnienie obsługi prawnej i medialnej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe radcy prawnego oraz zewnętrznego biura prasowego.

   

   

  Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

   

 • Dane osobowe zwykłe: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, numeru prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, numer NIP, seria i nr dowodu osobistego, nazwa podmiotu gospodarczego, dane do ZUS, dane do urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail.

 

 

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Celem dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest zapewnienie obsługi prawnej
i medialnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy.

 

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 

 • Dane osobowe nie są udostępniane publicznie.

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania umowy, oraz przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

Czy podanie danych jest wymagane?

 

Podanie przez Panią/Pana powyższych danych osobowych jest wymogiem umownym,  brak podania danych osobowych uniemożliwią realizację obowiązków wynikających z zawartych umów.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.