Strona główna Informacje Wyniki kontroli zewn.
Wyniki kontroli zewnętrznych PDF Drukuj artykuł

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie:

                                        2021 rok : 

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

                                       2020 rok : 

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z lustracji doraźnej sądów rejonowych Okręgu Olsztyńskiego i Sądu Okręgowego w zakresie oceny sprawności i skuteczności postępowania wykonawczego w sprawach, w których nie osadzono skazanych na kary od 2 lat do 8 lat pozbawienia wolności

Protokół z lustracji II Wydziału Karnego 

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy

                                         2019 rok : 

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Protokół z lustracji I Wydziału Cywilnego

Sprawozdanie z lustracji w zakresie wykonywania orzeczeń karnych

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sprawozdanie z lustracji doraźnej sądów rejonowych Okręgu Olsztyńskiego i Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie oceny sprawności i skuteczności postępowania wykonawczego w sprawach, w których nie osadzono skazanych na kary od 2 lat do 8 lat pozbawienia wolności

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy

Protokół kontroli okresowej kancelarii komornika sądowego S.Dunaja

Protokół kontroli okresowej kancelarii komornika sądowego A.Rodaka

                                       2018 rok :

Sprawozdanie z wizytacji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdanie z wizytacji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Protokół z lustracji I Wydziału Cywilnego 

Sprawozdanie z lustracji doraźnej sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego w zakresie oceny sprawności i skuteczności postępowania wykonawczego w sprawach, w których nie osadzono skazanych na kary od 2 lat do 8 lat pozbawienia wolności

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sprawozdanie z lustracji III Wydziału Rodzinnego

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy

Protokół kontroli seretariatu I Wydziału Cywilnego

Protokół kontroli sekretariatu II Wydziału karnego

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.