Inne PDF Drukuj artykuł

PRAKTYKI_STUDENCKIE_-_ogłoszenie.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Udostępnianie akt do celów naukowo-badawczych (np. studentom, doktorantom, przedstawicielom nauki)

Dotyczy osób mających posiadać dostęp do akt spraw sądowych, toczących się (lub zakończonych) w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, na podstawie:

  • art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.),
  • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.),

do celów naukowo-badawczych (np. studentom, doktorantom, przedstawicielom nauki)

W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Rejonowego w Kętrzynie do celów naukowo-badawczych należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Kętrzynie oraz wypełnione i czytelnie podpisane 3 załączniki:

 Wniosek_o_udostępnienie_akt_do_celów_naukowo-badawczych.docx

- Załącznik_nr_1.docx   (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

- Załącznik_nr_2.docx   (Klauzula informacyjna)

- Załącznik_nr_3.docx   (Oświadczenie dotyczące przetwarzania udostępnionych danych osobowych)

Wniosek o udostępnienie akt należy przesłać pocztą na adres Sądu, złożyć w Biurze Podawczym, lub przesłać drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP. 
 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.