Strona główna Informacje Skargi i wnioski
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł

                                                            ROZPOZNAWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 - t.j.) oraz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz.524).

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności tut. Sądu rozpoznaje Prezes Sądu.

Skargi można składać:

- w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu  ( parter, w hollu wejściowym )

- w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- w formie ustnej do protokołu

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

 w środy w godzinach 900-1000  ( pok. 105 II piętro )

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie, Dyrektor Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn w zakresie wykonywanych zadań.tel.: 89 751 76 03
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku z późn. zm.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.