Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych PDF Drukuj artykuł

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy.docx

Załącznik_nr_2_do_zapytania_Projekt_umowy.docx

Załącznik_nr_3_do_zapytania_oświadczenie.docx

 
Świadczenie usług sprzątania w trybie zapytania o cenę PDF Drukuj artykuł

Informacja o otwarciu ofert na usługi sprzątania

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Ogłoszenie przetargu na ochronę osób, mienia i wartości PDF Drukuj artykuł

Dokumenty związane z przetargiem na ochronę osób, mienia i wartości pieniężnych w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie:

 

ogłoszenie_z_BZP_19.10.pdf

SIWZ_Ketrzyn_ochrona_2018-19.pdf

zał_nr_5_do_SIWZ_-_umowa_Ketrzyn_ochrona_2018-19.pdf

zał_nr_4_do_SIWZ-zobowiązanie_podmiotu_trzeciego.docx

zał_nr_3_do_SIWZ-oświadczenie_o_warunkach.docx

zał_nr_2_do_SIWZ-oświadczenie_o_wykluczeniu.docx

zał_nr_1_do_SIWZ-_formularz_ofertowy.doc

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofery.pdf