IV Wydział Pracy PDF Drukuj artykuł

Przewodniczący Wydziału
Andrzej Matkiewicz

                       Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 900 - 1000

Sekretariat Wydziału

Dane kontaktowe:    11-400 Kętrzyn     ul. Sikorskiego 66    ( I piętro, pokój 9 )
                                    tel./fax  (89) 751-76-51
                                    e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                                    Godziny pracy Sekretariatu:    

                             poniedziałek:  800-1800      wtorek-piątek:  700-1500

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Drzewiczewska

Właściwość Wydziału:

do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy dla obszaru właściwości Sądu

Do właściwości rzeczowej IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należą sprawy:

- o ustalenie istnienia stosunku pracy,

- o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

- dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane,

- o dopuszczenie do pracy,

- o wynagrodzenie, w szczególności różne jego składniki, np.: premie, dodatki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ekwiwalenty, odprawę emerytalną, odprawę rentową, odprawę pośmiertną, nagrody jubileuszowe,

- dotyczące odwołań od decyzji organu emerytalnego , wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego do w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej:

a. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,

b. o świadczenie rehabilitacyjne,

c. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,

d. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.