Strona główna Informacje Skargi i wnioski
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł

                                                            ROZPOZNAWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 - t.j.) oraz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz.524).

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności tut. Sądu rozpoznaje Prezes Sądu.

Skargi można składać:

- w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu  ( parter, w hollu wejściowym )

- w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- w formie ustnej do protokołu

 

Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

 w poniedziałki w godzinach 1300-1400  ( pok. 105 II piętro )

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.